Condiciones generales de uso

Les entrades es pagaran en el moment de la retirada a guixeta sempre 1 hora abans de cada representació. Per als socis, cal presentar el carnet de La Tropa o document acreditatiu de la identitat personal com a associat a la guixeta del teatre en el moment de la retirada de les entrades.