Avisos Legals

Avisos Legals 2018-06-18T02:36:52+02:00

 

El present Aviso Legal regula les condiciones generals de accés y utilizació del lloc web accesible en la direcció URL https://www.latropateatre.net (en endevant, el lloc web), que Latropa Teatre pone a disposició dels usuaris de Internet.
La utilització del lloc web implica l’aceptació plena i sense reserves de totes i cadascunade les disposicions incloses en aquest Avis Legal. Conseqüentment, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament  aquest Aviso Legal sempre que es proposi usar la web donat que aquest text podria patir modificacions donades tant a criteri del titular, per causa de canvis legislatius, jurisprudencials, o o a causa de un cambio en les pràctiques de la associació.

1.- TITULARIDAT DEL LLOC WEB.

Nom del titular: La TRopa Teatre
Domicili social: Sant Guillem
Població: Vilassar de Mar
Província: Barcelona
C.P.: 08340
C.I.F./D.N.I.: A 543687451
Teléfono de contacto: 662152823
Correo electrónico: info@latropateatre.net

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita a els seus usuaris l’accés a informació i serveis de Latropa Teatre a aquelles persones o organitzacions interessades.

3.- ACCES Y UTILITZACIÓN DEL WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i us del web.
L’accés al web és gratuït per a tots els usuaris.
3.2.- Registre d’usuaris.
Amb caràcter general l’accés i us no requereixen que els usuaris facin cap tipus de subscripció o registre previ.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma que s’usa en la web és el català. Latropa Teatre no es responsabilitza de la no comprensió de l’idioma de la web per part de l’usuari, ni de les seves conseqüències.
Latropa Teatre podrà modificar els continguts sense avís previ, així com suprimir-los, o canviar la forma com s’hi accedeix , tot això sense justificació i lliurement, no responsabilittzant-se de les conseqüències puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’us de continguts de la web per a promocionar, contractar o difondre publicitat, o informació pròpia o de terceres persones, sense l’autorització de LatropaTeatre

No es permet remetre publicitat o informació valent-se dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la seva utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o vincles que terces dirigeixin a aquest lloc web,  seran para la apertura de la pàgina web completa, estant prohibit manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en acciones deslleials o il·lícites en contra de Latropa Teatre

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILIDAT.

Tant el accés al web com l’us no consentit que pugui fer-se de l’informació que conté és d’exclusiva responsabilitat de qui ho fa. Latropa Teatre no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o us.

Latropa Teatre no es fa responsable dels errors de seguretat, que es poguessin produir, ni dels danys que es poguessin causar al sistema informàtic de l’usuari, o als arxius o documents que hi poguessin haver-hi emmagatzemats, com a conseqüència de:

– la presencia de virus en l’ordinador de l’usuari que fos utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web.
– un mal funcionament del navegador,
– i/o del uso de versiones no actualitzades del mateix.
Latropa Teatre no es fa responsable de la fiabilitat i velocitat dels enllaços que s’incorporin al lloc web per obrir-ne d’altres. Latropa Teatre no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als que pogués accedir l’usuari mitjançant aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquests llocs web.
Latropa Teatre no serà responsable de virus o altres programes informàtics que deterioren o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris al accedir al nostre web o altres que s’haguessin accedit usant enllaços del lloc web.

6.- US DE “COOKIES”.

El lloc web usa cookies i pot consultar la nostra Política de cookies, que respecta sempre la confidencialitat i intimitat.

7.- PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL.

Son propiedad de Latropa Teatre, tots els drets de propietat industrial i intelectual del web, així com dels continguts que s’hi mantenen. Qualsevol us del web o dels seus continguts hurà de ser de caràcter exclusivament particular. Está reservado exclusivamente a Latropa Teatre qualsevol altre us que suposi la còpia, reproducció, districbució, transformació, comunicació pública o similar, de tots o part dels continguts de la web, per tant cap usuari podrà  podrà dur a terme cap d’aquestes accions o similars sense el permís previ i per escrit de lLAtropa Teatre.

 8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Latropa Teatre garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales, de cualquier tipo que nos proporcionen nuestras empresas clientes de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
Todos los datos facilitados por nuestras empresas clientes a Latropa Teatre o a su personal, serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado y mantenido bajo la responsabilidad de Latropa Teatre, imprescindibles para prestar los servicios solicitados por los usuarios.
Los datos facilitados serán tratados según el Reglamento de Medidas de Seguridad (Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre), en este sentido Latropa Teatre ha adoptado los niveles de protección que legalmente se exigen, y ha instalado todas las medidas técnicas a su alcance para evitar la perdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado por terceros. No obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. En caso en que considere oportuno que se cedan sus datos de carácter personal a otras entidades, el usuario será informado de los datos cedidos, de la finalidad del fichero y del nombre y dirección del cesionario, para que de su consentimiento inequívoco al respecto.
En cumplimiento de lo establecido en la RGPD, el usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello debe de contactar con nosotros en info@latropateatre.net

9.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.

El presente Aviso Legal se interpretará y regirá de conformidad con la legislación española. Latropa Teatre y los usuarios, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten al de los juzgados y tribunales del domicilio del usuario para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o uso de la web. En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, Latropa Teatre y el usuario, se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio de Latropa Teatre